Rouwkaart Jan Meester

Rouwkaart Jan Meester

Op maandag 23 december is Jan Meester overleden. Hij is 84 jaar geworden. Vanuit Breukelen kwamen Jan en Magda naar onze club in Maarssen. Een aanwinst voor de club, niet alleen als spelend lid maar zeker op gebied van vrijwilliger.

Jan was jaren onze technische man. En als materiaalman niet te overtreffen. Hoeveel trainingsavonden en zaterdagen hij op het veld en de sporthal was, zijn niet te tellen. 

Terecht ook dat hij werd verkozen als vrijwilliger van het jaar en in 2012 zelfs als vrijwilliger van de gemeente Stichtse Vecht!

We willen Magda, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen bij het verlies van hun man, vader, schoonvader en opa.

Namens OVVO.
Rob Brouwer.


24 december 2019

Beste leden, 

Via deze weg willen wij, als familie, jullie informeren over het overlijden van Jan Meester. Na een kort ziekbed is hij maandag 23 december in alle rust overleden.

Wanneer bekend is wanneer de begrafenis zal plaatsvinden zullen wij jullie met de kaart informeren.

Met vriendelijke groet,
Arnold Bosman en Petra Meester

Column: Het scorebord

Column: Het scorebord

Vandaag zie ik de A1 op het mooie Jaap-Fokker-centre-court spelen. Mooie dug-outs, mooi hek eromheen met veel sponsor borden, alleen …… ons scorebord laat het helaas weer eens afweten. Sportclubs hebben juist een scorebord, omdat voor iedereen zichtbaar is, wat de stand is tijdens een wedstrijd. Dit is handig, want vandaag is mijn steeds repeterende vraag aan Laurian: “Hoeveel staat het nu bij de A1?” Waarop Laurian de score doorgeeft.  Overigens is dit dus wel het voordeel van géén scorebord. Als publiek ben je meer met elkaar in gesprek.

Meer lezen