TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

  Ik geef toestemming aan christelijke korfbalvereniging Op Volharding Volgt Overwinning (OVVO),
  hierna: de vereniging) om mijn persoonsgegevens te verwerken.

  Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:

  Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde
  voorwaarden.

  • De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens voor de ledenadministratie, de opgave aan het
   KNKV in verband met het deelnemen aan wedstrijden en aanvraag subsidie bij de gemeente.

  • De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om het
   bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te
   informeren over onze activiteiten.

  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor
   worden gebruikt.

  • Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de
   gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden
   verwijderd.

  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan
   gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.

  • Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te verstrekken aan functionarissen van
   de vereniging, van het KNKV, de gemeente en andere personen of organisaties die ook een rol
   hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken.

  • Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op
   de website van de vereniging onder Privacyverklaring. Met deze toestemmingsverklaring verklaar
   ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van
   mijn persoonsgegevens door de vereniging.

  Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan: bestuur@ovvodekroon.nl
  o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.  Ik geef hierbij toestemming tot verwerking van mijn persoonsgegevens of dat van mijn kind.


  Indien minderjarig