Historie van OVVO

Bijgewerkt van 1934 tot 2024

De Christelijke Korfbal Vereniging ‘’Op Volharding Volgt Overwinning’’ werd in 1934 opgericht in de, toen nog zelfstandige gemeente Tienhoven. OVVO was de tweede korfbalvereniging van Tienhoven en had als enige een christelijke inslag. De eerste korfbalvereniging (THOR) speelde op zondag. Veel dorpelingen wilden best korfballen maar niet op zondag. De oprichting van OVVO was om die reden een groot succes. OVVO kwam uit voor de Christelijke Korfbal Bond (CKB). De oprichter van OVVO was de heer T. van de Vliet. Deze ambitieuze man droeg het korfbal een warm hart toe. In 1935 al zette hij OVVO in Midden-Nederland op de kaart door de organisatie van een regiotoernooi, Tienhoven vierde feest!


Door het onrustige politieke klimaat van die jaren heeft OVVO enkele malen aan de rand van de afgrond gezeten. Door oorlogen was er in de jaren ’40 een groot heren-tekort. Het waren zware jaren tot de heer Piet Wardekker jr. opstond. Hij had een verleden bij DVS Utrecht en stortte zich vol op de redding van OVVO. Hij motiveerde de leden en trok nieuwe leden aan. Op die manier bleef OVVO bestaan.


VERHUIZINGEN

OVVO verhuisde na de oorlogsjaren van Tienhoven naar Maarssen-dorp, waar men onderdak vond in het weiland van boer Van Dijk. Naar moderne maatstaven kon dit onderkomen gerust als armoedig beschreven worden. Kleedkamers met douches waren er niet, er stond een oud varkenshok om je om te kleden en wassen kon je na de wedstrijd in de sloot.


Helaas verliep het contact met boer Van Dijk niet al te best. OVVO moest al snel verder zoeken naar een goed onderkomen en betrok De Twaalf Morgen als nieuwe locatie, op deze locatie staat tegenwoordig Huize Maria Dommer.


In de jaren ’50 werd Jer van der Lugt voorzitter van OVVO. Hij stond bekend om zijn inzet en onder zijn bewind vonden ook de eerste Jaarlijkse Algemene Vergaderingen (JAV) plaats. Een kantine had OVVO in die tijd niet en ook de huur van een zaaltje was veel te duur, daarom vonden deze vergaderingen plaats bij de familie Van der Lugt thuis. Uiteindelijk heeft Jer van der Lugt de voorzittershamer maar liefst 12 jaar in handen gehad en deze vervolgens overgedragen aan zijn vrouw Grad van der Lugt, de eerste vrouwelijke voorzitter.


In 1959 kon de eerste grote korfbalprestatie gemeld worden: OVVO promoveerde naar de hoofdklasse van de CKB. In een beslissingswedstrijd tegen MIA uit Amersfoort wonnen de Maarssenaren, mede dankzij het goede spel van een MIA-heer die inviel omdat OVVO te weinig heren had. Jan Brouwer (momenteel erelid) was er getuige van en meent zich te herinneren dat OVVO met 4-2 won.


In 1973 werden de twee korfbalbonden (CKB en NKB) samengevoegd tot Koninklijk Nederlands KorfbalVerbond (KNKV). OVVO groeide gestaag en kende begin jaren ’80 een glorietijd. Onder leiding van legendarische spelers als Rob Brouwer, Henk Naves, Rody van der Lugt, Frits Bruijntjes, Ineke van Ginkel en Sonja Timmerman speelde OVVO in de top van de overgangsklasse (het hoogste na de hoofdklasse). Na een verblijf van enkele jaren op Daalseweide verhuisde de club opnieuw en situeerde zich op de Stationsweg in Maarssen-dorp. Voor die tijd een mooie accommodatie met een eigen kantine, kleedkamers en mooie ruime velden (foto-2).


MEER DAN KORFBAL

In de zaal werden de thuiswedstrijden aanvankelijk gespeeld in de sporthal in Breukelen, later in Bisonspoor Maarssen. Behalve sportieve successen was er bij OVVO ook volop ruimte voor andere initiatieven zoals het bedrijventoernooi en het inmiddels zeer befaamde schoolkorfbaltoernooi waar een groot deel van de latere OVVO-leden voor het eerst kennis maakte met de korfbalsport.


Ledenwerving was vanaf de jaren 80 ook al sterk verbonden met het toernooi. Belangrijke kartrekkers waren daarin Marianne van Hemert en Jaap Veen die in die jaren letterlijk honderden huisbezoekjes aflegden om kind en ouders te vertellen hoe leuk het zou zijn om bij OVVO te komen korfballen.


Last but not least liet OVVO toen al zien ambitie te hebben om op hoger niveau te willen spelen. En dat begint natuurlijk bij de ontwikkeling van de jeugd. Op het jaarlijkse Hemelvaarttoernooi werden diverse kwalitatief hoog spelende teams uit de Nederlandse top van het jeugdkorfbalteams uitgenodigd om te komen korfballen en het toernooi af te sluiten met een groot feest in de kantine. Een paar jaar lang waren zelfs het Nederlands en Belgisch jeugdteam (tot 19 jr) deelnemer. De spelers van de genodigde teams werden voor overnachting bij gastoudergezinnen ondergebracht. Een ongelooflijke organisatie onder leiding van Jaap Veen. Later werd het toernooi vanwege zijn grote verdienste om dit alles in goede banen te leiden omgedoopt in het Jaap Veen-toernooi. Het toernooi is helaas inmiddels ter ziele gegaan.


Behalve het Hemelvaart-toernooi organiseert OVVO al sinds jaar en dag  in de lente een jeugdkamp voor eigen leden. Dit is al even zovele jaren een doorslaand succes waar veel jeugdleden (N=60) en leiding al lang van te voren naar uitkijken.


Hoewel het korfbalspel toen ook al op de voorgrond stond, werden sinds de jaren 80 klaverjas (vrijdag) avonden georganiseerd. Hele families waren daar sterk vertegenwoordigd. Zelfs toenmalige voorzitter Jaap Gaasbeek was een trouw deelnemer. De winnaar mocht een bijzonder grote wisselbeker een jaar lang in huis herbergen. Jaap Fokker was in 2023 de laatste winnaar.


In het pre-digitale tijdperk werden OVVO-leden maandelijks via de clubkrant (De Speelbal) geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast werd het wedstijdprogramma tweewekelijks verspreid. Dit programma in stencilvorm had de illustere naam ‘Weetjewerkje’. Boukje Prins had hierin jaren lang een belangrijke rol. Vanaf 2000 nam de OVVO-website deze functie over. In die eerste jaren hebben Marco Spelten en later vooral René Oosterom daarin een belangrijke voorttrekkersrol gespeeld en genoot de OVVO-website mede door hun beider inzet in korfballand grote bekendheid en voorbeeldfunctie.


OP NAAR DE TOP

Dat er in Maarssen meer mogelijk was dan in de 2e of 3e klasse te spelen, leidde in 1996-1997 tot een serieus Meerjarenbeleidsplan. De samenstellers (Frank Backx, Erik Spelten, Ronald Veerkamp, Erik Geijtenbeek) hadden voor het vereiste draagvlak een zgn. Denktank van maar liefst 35 OVVO-leden samengesteld, waaronder ook talrijke oud-leden van het Utrechtse SAMOS en SMS, die zelf op hoog landelijke niveau gespeeld hadden. Belangrijkste onderdelen van dit plan waren: investeren in goede jeugdtrainers; aanstelling van een jeugdcoördinator en een verenigingsmanager alsmede een eigen top-accommodatie, zowel in de zaal (de OVVO-hal) als op het veld (kunstgras). Dit alles met als doel om binnen 10 jaar te realiseren dat: OVVO-1 een stabiele overgangsklasser zou worden en de overige teams (senioren en jeugd) op een navenant niveau zouden gaan spelen. De ALV ging in 1997 akkoord met dit vooruitstrevende Meerjarenbeleidsplan, dat natuurlijk enorm veel extra vrijwilligerswerk en financiën vroeg.


Het eerste succes viel al in 1998 te noteren door deelname van OVVO-D1 (pupillen tot 11 jr o.l.v. Erik en Marco Spelten) aan het Nederlands Kampioenschap (NK) in Gorredijk. OVVO eindigde na Fortuna uit Delft als 2e. Bijna landskampioen dus, een ongekende prestatie. In de jaren erna was de talentvolle OVVO-jeugd bij menig NK vertegenwoordigd. Dit was mede de verdienste van Rob Post, jeugdcoördinator, afkomstig van De Meeuwen uit Putten.


VERDERE PROFESSONALISERING EN OPNIEUW EEN VERHUIZING

In 2000 vond de volgende mijlpaal in de historie van OVVO plaats. Het bestuur, onder leiding van de toenmalige voorzitter Anton van Hemert, kreeg het na lang onderhandelen met de gemeente voor elkaar een eigen sporthal te bouwen op Sportpark Daalseweide. Op zaterdag 1 April 2000 werd de eerste paal geslagen door Burgemeester Schouwenaar. Deze Burgemeester had eerst laten nagaan of hier geen sprake was van een valse 1-april grap. Het jaar daarvoor was namelijk op 1 april als grap in streekblad De Vechtstroom een heel artikel verschenen waarin de ‘oude’ OVVO-kantine onder monumentenzorg zou zijn gekomen. Dit was een grote schrik voor de gemeente omdat er immers bouwplannen aan de Stationsweg waren. Het OVVO- bestuur had op deze manier de wens voor een nieuwe accommodatie kracht bijgezet en was op een ludieke maar effectieve manier in het nieuws gekomen.


Op 2 november 2000 betrok de vereniging, in optocht door Maarssen, haar nieuwe onderkomen met een eigen sporthal op Daalseweide. Al vrij snel waren de muren van de hal kleurrijk gevuld door de reclameborden en een kolossaal OVVO-shirt, dat Corry Reijmerink in elkaar had gestikt. Een man die in de opsomming van vrijwilligers zeker niet mag ontbreken is Pim Blaauw in zijn rol van sportverzorger. Hij kwam over van naaste buur VV Maarssen, verkreeg zijn eigen behandelruimte in de sporthal en werd een echte clubman plus manusje-van-alles.


Anton Peters volgde voorzitter Van Hemert op en onder zijn leiding professionaliseerde OVVO verder. Het motto op het reclamebord luidde: ‘’OVVO, de club die kwaliteit uitd(r)aagt’’.

In 2004 werden er twee prachtige kunstgrasvelden gerealiseerd (ter vervanging van het kwalitatief ondermaatse WeTra-veld) en ook koos het bestuur voor een betaalde verenigingsmanager (Rik Peters, later Carla Westerbaan) om zo nog optimaler te kunnen functioneren als vereniging. De koppeling van OVVO met sponsor De Kroon werd in het seizoen 2007-2008 een feit, waardoor de vereniging maar liefst gedurende 9 jaar haar officiële naam wijzigde in c.k.v. OVVO/DeKroon. Naast De Kroon, die jarenlang een gewaardeerde hoofdsponsor is geweest, voerde OVVO al lange tijd een succesvol beleid op gebied van diverse vormen van (bord)sponsoring. Een afzonderlijke sponsorcommissie, met in de afgelopen jaren onder meer Jaap Fokker, Rob Brouwer, Pim  Blaauw, Hans Ros en Peter van Winssen, heeft hierin bijzonder veel werk verzet, met onvergetelijke businessclub-avonden.


Sportief gezien maakte de club ook grote stappen. De OVVO-jeugd speelde ondertussen in alle leeftijdsklassen op het hoogste landelijke niveau. In 2007 promoveerde ons vlaggenschip onder leiding van hoofdtrainer/coach Erwin van der Putten voor het eerst naar de Hoofdklasse zaalkorfbal.Een beslissingswedstrijd tegen GKV uit Gorinchem was nodig om een onvergetelijk feest te kunnen vieren. De selectie is toen uit dank voor de fantastische prestatie (OVVO kwam vanuit de kelder van de 2de klasse zaal tot het 2de niveau in Nederland) op gesponsorde uitnodiging in Oostenrijk gaan skiën.


OVVO maakte prestatief een nieuwe groeispurt door onder leiding van de Amsterdamse oefenmeester en oud-international Frits Wip. Ondertussen kreeg de blauw-witte formatie van OVVO meer regionale en nationale bekendheid, waardoor de sporthal regelmatig uitpuilde met ca. 400 enthousiaste toeschouwers en met een heuse supportersclub, de Blue White Army.

Daarvan volgden enkelen zelfs een speciale trommelcursus. Verder is vermeldenswaard dat de ervaren speaker Rob Brouwer bij thuiswedstrijden als officiële spreekstalmeester optrad door de spelers van OVVO-1 met hun tegenstanders officieel voor te stellen, waarbij altijd jeugdspelertjes supertrots mee opliepen.


Lang heeft OVVO/DeKroon niet genoten van de plek in de Hoofdklasse want op 4 april 2009 volgde in Almere het absolute hoogtepunt uit de historie van de vereniging; promotie naar het hoogste niveau: de Korfbal League (KL)! Na een zinderende hoofdklassefinale tegen KVS uit Scheveningen schoot Tim Backx in de verlenging de beslissende treffer binnen, promotie was een feit! Wethouder van onder meer sportzaken, Jaap Verkroost die OVVO een warm hart toedroeg, was uiteraard ook aanwezig om de club toe te spreken tijdens de festiviteiten van dit onverwachte kampioenschap en zodoende behorend tot de beste 10 korfbalclubs van Nederland.


OVVO BIJ DE TOP-10 van NEDERLAND

De vereniging moest daarmee voldoen aan een Korfbal League-protocol met een echte KL-manager (Rik Peters en later Gert-Jan Menkveld), stewards, juryleden, entreekaarten-reservering (knap geregeld door Nel Kruit) en een video-platform voor verplichte videobeelden, die onderling moesten worden uitgewisseld. Ook beschikte OVVO in deze sportief succesvolle periode over OVVO-TV. Onder meer René Dijkkamp was daar een belangrijke spil. Op internet is nog het nodige aan beeldmateriaal terug te vinden. De moeite waard om de sfeer van toen opnieuw te beleven. OVVO kreeg door het spelen in de KL zoveel naamsbekendheid dat er zelfs twee Catalaanse internationals (Berta Alomà Sesé en Jose Álvarez Andrés) bij OVVO wilden komen spelen.


In die jaren beschikte OVVO over meer dan 100 vrijwilligers en een specifiek bestuurslid vrijwilligerszaken die ouders van (nieuwe) jeugdleden betrok bij de vereniging. Met het programma ‘’Ouders Graag Gezien’’ werden veel nieuwe mensen nauw betrokken bij OVVO.


Het 1e KL-seizoen (2009-2010) was onvergetelijk. Menig confetti-kanon werd afgeschoten, zodat Thijs Manten en Frank Cappon met speciale vishengels de slingers van het plafond moesten halen. Jammer genoeg heeft OVVO/DeKroon in eerste instantie slechts één zaalseizoen mogen genieten van korfbal op het allerhoogste nationale niveau. De ploeg van Frits Wip haalde in de reguliere competitie 10 punten, eindigde als 9e van de 10 beste clubs van Nederland, genoeg om directe degradatie te ontlopen maar in het promotie/degradatieduel bleek DVO in haar eigen sporthal te Bennekom net iets te sterk (17-16). Hierdoor acteerde OVVO/DeKroon in het zaalseizoen 2010-2011 wederom in de Hoofdklasse, maar het jaar KL smaakte zeker naar meer, een ervaring om nooit te vergeten voor menig OVVO-lid! Dus werd er o.l.v. Maarten van Woerkom (en in diens 1e jaar samen met Wim Bakker) gewerkt aan een comeback.Het 2e KL-jaar kwam zodoende alras in 2012-2013 door in de grote PKC-hal in Papendrecht het gerenommeerde DOS’46 uit Nijeveen ruim te verslaan (24-16). Een bijzondere teamprestatie met Martijn Roos en Gert Vader als geweldige topscoorders. In dat seizoen wist OVVO-1 zich knap te handhaven door in een ongekend spannende beslissingswedstrijd KCC uit Capelle aan den IJssel in eigen huis te verslaan. Wederom was Gert Vader de matchwinnaar. Ook in het 3e KL-jaar (2013-2014) eindigde OVVO op een knappe 9e positie. Dit keer ging de playdown-wedstrijd tegen hetzelfde DOS’46 echter verloren, zodat een einde kwam aan 3 speciale en onvergetelijke KL-jaren.


Nog een laatste sportief hoogtepunt mag niet onvermeld blijven. OVVO-1 speelde op het (kunstgras)veld ook enkele jaren in de Ereklasse, het hoogste landelijke niveau.In 2014 eindigde OVVO als 1e in één van de twee poules van vijf ploegen, waardoor we in de kruisfinales tegen BlauwWit A’dam moesten spelen om een finaleplaats. OVVO ging strijdend maar eervol kopje onder. In die jaren werd OVVO getraind door de enige vrouwelijke KL-coach Jennifer Tromp, die in 2016 werd opgevolgd door oud-international Leon Simons.Maar toen was er al een kwaliteitsverval merkbaar en kwam er een eind aan een bijzondere periode, want verschillende topspelers van ons, werden door hoger spelende clubs (Fortuna, KZ, BlauwWit) verleid om OVVO te verlaten om zo de top-4 te bereiken. Talenten van OVVO die uiteindelijk zelfs het Nederlands seniorenteam hebben gehaald, zijn Marjolijn Kroon en Anouk Haars. Na enkele jaren hoofdklasse volgde de onvermijdelijke degradatie naar de overgangsklasse (zaal en veld), waar OVVO anno 2023 een bescheiden rol speelt.


SAMENWERKINGSVERBANDEN

Bestuurlijk gezien heeft OVVO/DeKroon de afgelopen jaren ook veel ontwikkelingen doorgemaakt. OVVO heeft in die tijd diverse samenwerkingsvormen opgezet, zoals aanvankelijk het faciliteren van een nieuw in Maarssen gevestigde handbalvereniging (Vechtzoom) die op de zondagen gebruik ging maken van de OVVO-hal. Ook kwam er een hechte samenwerking tot stand met de fysiotherapie praktijk SportRehaCare (SRC; Evert van Mourik), kinderopvang door BSO Eigen&Wijzer en de Daalseweide sportclubs. Met een ruime OVVO-vertegenwoordiging is in die jaren ook een bijdrage geleverd aan de Maarssense Sportraad. Ook wordt al vanaf 2012 deelgenomen in het door de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht opgezette project ‘’Zuilense Vecht’’ waarbij de sportvelden rond het Zuilense laantje ingrijpend zullen worden vernieuwd en aan elkaar worden verbonden. Namens OVVO wordt door onder meer Hedde Brouwer veel energie gestoken in het realiseren van dit initiatief. Voor trainingen van selectieteams als beslissingswedstrijden als de finale van de reserve KL-clubs in de zaalkorfbalcompetitie maakt het KNKV als huurder regelmatig gebruik van de centrale ligging en gastvrijheid van de OVVO-hal.


Zakelijk gezien heeft OVVO bij de ingebruikneming van de sporthal de beheerstaken van de sporthal ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Beheerstichting Korfbalhal OVVO (BKO), zodat een aantal niet-korfbal gerelateerde taken zoals verhuur, beheer en onderhoud afzonderlijk konden worden geregeld. De BKO heeft onder meer langjarige verhuurcontracten gesloten met huurders/sportverenigingen en eerder genoemde kinderopvang van Eigen &Wijzer. De laatste organisatie maakt al sinds meer dan 10 jaar intensief gebruik van de OVVO-accommodatie. Van groot belang hierin is de schoonmaak van de sporthal; vanaf 2000 is dit steeds door eigen vrijwilligers ter hand genomen. Diverse mensen, zoals Ineke Joosten, hebben langjarig wekelijks veel tijd gestoken in het op orde houden van de accommodatie en het bijbrengen van de nodige discipline bij de gebruikers van de sporthal en kantine.


Ook voor de buitencompetitie maakt OVVO sinds 2004 gebruik van in eigen beheer aangelegde kunstgrasvelden, die voor langere tijd in een Beheerstichting zijn ondergebracht (SKO). Minstens zo belangrijk was het  beheer van de velden; vele jaren in bezielende handen van Jan Meester, die scherp toezicht hield op zowel de buitenvelden als dat hij zorgde voor klein onderhoud van zowel buiten- als binnen-accommodatie. Nieuw was ook het gesponsorde elektronische scorebord op het hoofdveld buiten. In 2018 zijn de verkleinde kunstgrasvelden geheel vernieuwd en voorzien van een volledig door sponsorborden omzoomd hoofdveld met fraaie dug-outs.


BESTUUR IN DE 21e EEUW

Na het tijdperk onder voorzitterschap van Anton Peters (2001-2007) nam Henk Grol het figuurlijk zware stokje over. In 2010 legde hij zijn functie neer naar aanleiding van het verandertraject dat OVVO/DeKroon inging wat inhield dat de vereniging de ambitie had uitgesproken op korte termijn wederom een professionaliseringsslag te maken. Deze professionalisering werd in 2011 voortgezet onder leiding van de nieuw benoemde voorzitter Alex Colijn. In 2015 stapte een deel van het bestuur onverwacht op zodat er nog maar twee leden resteerden. JanWillem Briedé (voormalig OVVO-lid en oud-voorzitter KNKV) verstrekte in die benarde situatie als extern adviseur wijze raadgevingen om uit de impasse te komen. Gedurende 2 jaren heeft toen een interim-bestuur bestaande uit Gert Dingemans, Frank Backx, Petra Noordermeer, Anita van Amerongen en Joeke van der Mei de honneurs waargenomen. In 2017 werd Jose Lemmens gekozen tot de tweede vrouwelijke voorzitter. Vanaf 2019 tot heden zwaait Johan Dorst de scepter als voorzitter.


OP WEG NAAR HET 90-jarig JUBILEUM  

Vanaf de najaarsvergadering in 2019 is het voorzitterschap vervuld door Johan Dorst, die vrijwel meteen daarna geconfronteerd werd met de COVID-epidemie. Johan volgde hiermee Jose Lemmens  (sinds 2017) c.q. interim-voorzitter Anneke Pastoor (sinds 2019) op.


De COVID-epidemie (2020-2022) heeft o.a. voor een vrijwel korfbal-loze periode gezorgd, en een daling van het ledenaantal (geen ledenaanwas door schoolkorfbal, en bedankende leden).  Gelukkig was er nu en dan ruimte om alsnog trainingen (buiten) te verzorgen onder speciale voorwaarden.


De selectie van OVVO is gedurende de periode 2018-heden, na nog een aantal jaren Hoofdklasse gespeeld te hebben, een niveau lager gaan spelen (Overgangsklasse zaal c.q. vernieuwde Hoofdklasse veld). Ook gedurende déze periode is Erwin van der Putten de hoofdtrainer geweest.  Hiermee is Erwin, van alle andere trainers van de OVVO-selectie, het langst in functie geweest. Qua jeugd is OVVO in die periode met twee teams (B1 en C1) vertegenwoordigd geweest op het hoogste niveau namelijk Hoofdklasse. Eerder hebben deze teams nog mee mogen doen met de afdelingskampioenschappen. In juni 2022 won onze OVVO C1 het Nederlands Kampioenschap 1e klasse op het veld.


OVVO heeft de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd aan de accommodatie zoals: overdekt terras, vernieuwing van het kunstgrasveld en het aanbrengen van een zgn. ‘centercourt’. Tevens maakt OVVO sinds een aantal jaren gebruik van een professionele accommodatie-beheerder in de vorm van Pim Blaauw.


Sinds kort kent OVVO een grote recreantengroep van, met name, oud-korfballers. Ook de welpengroep is enorm gegroeid, zo lopen er op een zaterdagmorgen zomaar 20 mini-korfballers-in-spé rond.


De door voorzitter Johan Dorst geïntroduceerde slogan #OVVOzijnwemetz’nallen is nadrukkelijk in de vereniging terug te vinden: veel (jeugd)activiteiten, goed bezochte feestavonden (ook na de wedstrijden van het 1e) en mooie initiatieven zorgen er voor dat jeugd en senioren een uitstekende binding met elkaar hebben.


Illustraties:

Foto-1: Interview met Ome Jan Brouwer in AD/Utrecht 24-juni 2000

Foto-2: Oude OVVO-kantine aan de Stationsweg (1999)

Foto-3: OVVO-D1 vice-kampioen van Nederland (Vechtstroom maart 1998)

Foto-4: Aankleding OVVO-sporthal middels een supergroot OVVO-shirt (2000)

Foto-5: OVVO, de club die kwaliteit uitd(r)aagt (reclamebord uit 2004)

Foto-6: OVVO-programmaboekje uit het zaalseizoen 2006-2007 (Overgangsklasse)

Foto-7: Volle OVVO-tribune met een fanatieke Blue White Army (BWA)

Foto-8: Trommelcursus voor de BWA

Foto-9: OVVO-programmaboekje uit het zaalseizoen 2010-2011 (Hoofdklasse)

Foto-10: OVVO-selectie 2013-2014 in KNKV-glossy Road to Ahoy

Foto-11: OVVO op Teletekst
Foto-12: OVVO C1 wint NK 1e klasse in 2022


Bijlage 1: Lijst van voorzitters:

 • T. van Vliet (1934-1939)
 • H.R. Geukema (1939-1940)
 • Piet Wardekker jr. (1940-1942)
 • Juul van der Lugt (1942-1943)
 • Cor van de Berg (1943-1946)
 • Joop van der Lugt (1946-1948)
 • Kees van der Lugt (1948-1952)
 • Jer van der Lugt (1952-1964)
 • Gijs van der Lugt (1964-1964)
 • Ab van der Vliet (1964-1974)
 • Dick de Vor (1974-1977)
 • Cees van der Maas (1977-1985)
 • Jaap Gaasbeek (1985-1988)
 • Henk Schuurman (1988- 1992)
 • Anton van Hemert(1992-2001)
 • Anton Peters (2001-2007)
 • Henk Grol (2007-2011)
 • Alex Colijn (2010-2014)
 • Gert Dingemans (2015-2017)
 • José Lemmens (2017-2019)
 • Johan Dorst (2019-2024)
 • Jan Willem van Keulen (2024- )

Bijlage 2: Lijstje van hoofdtrainers:

 • Jer van de Lugt
 • Jan Brouwer
 • Jaap Mijnhout
 • Jan Bakker
 • Chiem vd Meyden
 • Rinus Munnikes
 • Frits Bruijntjes
 • Jacob Bakker
 • Arnout Kremers
 • Rene Buitenkant
 • Jan Bolte (1997-1999)
 • Wilco van den Bos (1999-2000)
 • Kees van Buren (2002-2002)
 • Ronald Ligt (2002-2004)
 • Erwin van der Putten (2004-2007)
 • Leon Teeuwen (2007-2008)
 • Frits Wip (2008-2010)
 • Maarten van Woerkom (2010-2013) en Wim Bakker (2011)
 • Jennifer Tromp en Erwin van der Putten (2013-15)
 • Jennifer Tromp en Ruben Boode (2015-2016)
 • Leon Simons (2016-2017)
 • Kees-Jan Oppe (2017-2018)
 • Erwin vd Putten (2018-2024)
 • Frits Wip (2024-2025)