Kantinerooster

Wij hebben nu tijdelijk even geen digitaal rooster die jullie zelf kunnen invullen. Geef de invulling van de bardiensten per email door.


Met elkaar proberen wij deze in te vullen zodat de kantine zoveel mogelijk open kan zijn.
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om af en toe een dienst te draaien. Meld je aan per email bij ons. (voor meer informatie: bel mij 06-10245263)


Wij vullen het rooster eerst op met de spelende teams waarvan bij de jeugd de ouders de diensten invullen. Daarna gaan we kijken naar de vrijwilligers die extra willen helpen.

Heeft u zichzelf toch opgegeven op een bepaalde datum of tijd en kunt u toch niet. Wacht dan niet te lang en mail ons.

De Kantinecommissie
Paul Hoijtink