Bardiensten tijdens schoolkorfbal! Nog 3 plekken in te vullen!

Er zijn voor komende zaterdag nog drie plekken in te vullen. Twee plekken tussen 12:00 en 14:00 uur en om één plek om 15:00 uur!


Voor 2 juli zijn er ook bardiensten in te vullen. Laten we met zijn allen dit gaan inregelen. De eerste dienst start om 9:00 uur en daar zijn drie personen nodig.

De rest van de tijden staan ook in het kantinerooster. Iedereen vindt het op zaterdag fijn als je aan de bar staat om geholpen te worden. Laten wij dat nu ook voor de ouders en wellicht toekomstige nieuwe korfbalsters/korfballers doen!

Geef jezelf op via
https://www.ovvo.nl/kantinerooster/
of met een bericht naar de barcommissie!