BAV op maandag 27 november a.s.!

Maandag 2 oktober jl. was de Algemene Vergadering. Tijdens die vergadering bleek de Begroting 2023 – 2024 nog niet rijp voor besluitvorming. Verder heeft de vergadering het bestuur de opdracht gegeven om tot een beter sluitende begroting te komen. Daar wordt door verschillende mensen hard aan gewerkt. We zijn bijna zover. Daarom nodigt het bestuur u van harte uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 27 november a.s. over de begroting in onze kantine. Inloop vanaf 19:15 uur, aanvang 19:30 uur. U ontvangt de stukken tijdig via de mail.


Het Bestuur van C.K.V. OVVO