Clubkas Campagne OVVO/DeKroon

Beste leden,

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt in gelden beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen onder de verenigingen die meedoen. Ieder lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld wij ontvangen. 


Lid worden is volledig gratis en kan via deze link (http://bit.do/clubkasrabo).

Eenmaal lid zal u een brief ontvangen van de Rabobank om uw stem uit te brengen. Uw stem kan worden uitgebracht via https://www.clubkascampagne.nl/

We hopen weer op een mooie bijdrage om zodoende extra activiteiten te kunnen ontplooien voor onze mooie vereniging! 

Hartelijke groet,
Bestuur