CONTRIBUTIE-inning

I.v.m. vakantie zal de contributie van de maand augustus deze week geïnd worden.
De maandcontributie van september zal dan half september geïnd gaan worden.
Vanaf oktober zal het weer maandelijks plaatsvinden.


Ineke Joosten