controleprocedure aangevraagde VOG (verklaring omtrent gedrag)

Aan het begin van het seizoen is aangekondigd dat OVVO een gratis VOG gaat aanvragen voor vrijwilligers die een jeugdteam begeleiden/trainen/coachen, of via een andere vrijwilligerstaak te maken hebben met jeugd jonger dan 18 jaar.

Op de ALV is het beleid hierover besproken en doorgestuurd aan alle leden.

Mocht je dit gemist hebben; op de site is het kopje “beleid huisregels en gedragscodes” geplaatst, zodat het voor een ieder is in te zien.

Voor degene die inmiddels per post een VOG hebben ontvangen is een controleprocedure opgezet.

Het VOG wordt na ontvangst door een bestuurslid gecontroleerd op echtheid, om de procedure netjes af te ronden leggen wij de naam van de vrijwilliger vast in een overzicht en noteren daarbij op welke datum de VOG is verstrekt.

Het origineel blijft van degene om wie het gaat, het is niet nodig een scan of kopie te maken want deze zal niet door OVVO worden bewaard (dit volgens de geldende AVG regels).

We zien je graag op zaterdag 14 óf zaterdag 21 januari tussen 13.00 en 14.30 of tussen 18.30 en 22.00 uur om jouw ontvangen VOG te tonen. Dit kan in de OVVO-hal bij één van de aanwezig bestuursleden, te weten Henk Fokker, Monique van Lente, Johan Dorst, Monique van der Kruit of Jaap van Bruggen.

Voor vragen kun je terecht via e-mail: bestuurssecretariaatovvo@gmail.com.

Namens Bestuur OVVO
Monique van der Kruit