Coronamaatregelen

Na de persconferentie van vanavond zijn er mogelijke effecten voor OVVO. Welke dat exact zullen zijn en hoe we hier invulling aan geven zal in de komende dagen duidelijker worden. We gebruiken daarvoor het protocol van NOCNSF en KNKV. Zodra eea exact en duidelijk is zullen we jullie informeren over wat en hoe!

Het bestuur