Column: De NOS op bezoek…

Vrijdagmiddag was ik op m’n werk, dus thuis, toen ik gebeld werd door een onbekend 035-nummer. ‘Met die-en-die van de NOS. Mag ik u wat vragen stellen over de verwachte maatregelen?’

Nogal overdonderd (Hoe zijn ze in vredesnaam bij míj uitgekomen…?!? Ik weet het nog steeds niet.) gaf ik m’n mond een duw. Blijkbaar had ik niet alleen maar onzin uitgekraamd, want zaterdagochtend om een uur of 10 werd ik opnieuw gebeld. Of een verslaggever en een cameraman bij OVVO langs mochten komen. Ze moest hard lachen, toen ik vertelde dat ik nog in m’n pyjama liep, maar dat ze later uiteraard welkom waren.


Nadat ook zij gecheckt waren en een OVVO-stempel op hun hand hadden gekregen, dronken we een bak koffie in onze kantine. De cameraman ging direct op zoek naar ‘mooie plaatjes’; met de verslaggever raakte ik in gesprek over de Corona-maatregelen. Daarna werden er in de hal een half uur lang opnames gemaakt, met een glansrol voor Ingmar en Floor:


Wat er is uitgezonden kunt u o.a. hier terugkijken. Super leuk dat er zoveel jeugd uit onze C2 en A3 in beeld is gekomen #ènscheidsrechterJippe!!! Een promotie voor onze sport en onze club!


Van dat half uur filmen worden uiteraard maar enkele minuten uitgezonden. Wat er uit geknipt is zijn woorden over dat het ook voor OVVO lastige tijden zijn (geweest), omdat je als vereniging niet altijd mag (mocht) doen waarvoor je bent opgericht: verénigen. Dat leden werven lastig is, vanwege het tot twee keer toe moeten afblazen van het schoolkorfbaltoernooi, maar dat er gelukkig weinig leden hebben opgezegd. Dat het bestuur trots is op hoe we ons met z’n allen iedere keer weer aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Op het feit dat we met z’n allen het checken van de Corona-app oppakken. Trots op het bowlingtoernooi, op het trainingsweekend van de Selectie, op de Pietentraining voor onze jongste jeugd, op de Decemberactie. Op de energie die er in gestopt wordt om er het beste van te maken.


Gaat dan alles goed? Nee, er gaan ook dingen niet goed. Deze week heeft helaas een jeugdlid opgezegd, omdat de chemie tussen speler, team en trainers is uitgewerkt. Ook dat gebeurt en daar willen we van leren. Maar, zoals iemand me gisteravond appte: ‘We blijven positief!’ Hij had het gelukkig níet over de uitslag van een Corona-test…


Hoe nu verder…?!? Niet trainen, maar wel een competitie? En welke teams spelen dan, als de hal al om 17 uur dicht moet? Wie het weet mag het zeggen… Op dit moment werkt het KNKV aan nieuwe richtlijnen. Zodra er in Zeist besluiten zijn genomen, passen we ons aan die omstandigheden aan. Gezien het verleden hebben we er als bestuur vertrouwen in, dat dit ook nu weer gaat lukken. Want we doen het op z’n OVVO’s, dus met z’n allen..!


Johan Dorst – voorzitter CKV OVVO