Erelid Ank Veerkamp overleden.

Afgelopen donderdagmorgen 12 december is ons erelid Ank Veerkamp overleden. Zij is 84 jaar geworden.

Ank heeft veel jaren diverse functies gehad bij haar zo geliefde club. De meeste jaren als secretaresse. Werkzaam ook voor de Speelbal, zeer populair clubblad in die jaren. Naast deze functies was zij altijd tussendoor nog werkzaam bij de vele acties en natuurlijk elke zaterdag op het veld om te kijken naar haar zonen Ronald en Hans.


Jarenlang was het een komen en gaan van OVVO leden bij haar thuis in Bloemstede, waar de koffie altijd klaar stond en het dan alleen maar over OVVO ging.

Terecht dat Ank erelid is geworden voor haar jarenlange inzet voor OVVO. Ze was 38 jaar lid bij onze club.

Het laatste jaar werd haar gezondheid minder.

We wensen haar man Hans, Ronald, Petra en Jip en Hans en zijn gezin alle sterkte toe bij het verlies van hun vrouw, moeder, schoonmoeder en oma.

Namens OVVO.
Rob Brouwer.