Frank Backx onderscheiden als Erelid KNKV

Afgelopen zaterdag vond er een vergadering plaats van de KNKV Bondsraad. Tijdens deze vergadering werd OVVO-lid Frank Backx onderscheiden als Erelid van het KNKV. 


“In 2022 heeft de medische commissie weer onderzoek gedaan naar calamiteiten in de korfbalsport. Tijdens de bondsraad gaf Frank Backx een toelichting op dit onderzoek. Na veertig jaar lid geweest te zijn van de medische commissie en twintig jaar als voorzitter aan het roer te hebben gestaan, is Frank Backx afgetreden. Frank heeft een grote toegevoegde waarde gehad voor korfbal. Hij is jaren lang als sportarts verbonden geweest aan de nationale teams en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de staf en in het bijzonder van de (para)medische inzet. Hier zijn wij Frank erg dankbaar voor en daarom werd hij op de bondsraad onderscheiden als Erelid.” (KNKV)


Namens OVVO feliciteert het bestuur Frank met deze bijzondere onderscheiding! #trotsoponzeFrank