Geslaagde trainersdag bij OVVO

Op zaterdag 2-11-19 was het zover: de trainersdag bij OVVO! Er waren maar liefst 26 man, jong en oud, op komen dagen! Heer Jaap F. zorgde ervoor dat iedereen wat te drinken had en zou later ook af en toe mee kijken deze dag met de korfbaltips die werden gegeven door grootheden als Arnold Bosman, Laurens van Leeuwen en Erwin vd Putten. Als u dus één dezer zaterdagen ineens een zinnige korfbaltip uit Jaap z’n mond hoort komen weet u waar de verandering vandaag komt. Ondergetekende trapte de dag af met een bedankje voor Jan Willem van Keulen en Ricardo Brouwer voor hun werk in de JC de afgelopen jaren. Heren, ontzettend bedankt voor al het werk wat jullie verzet hebben. We hopen jullie werk voort te kunnen zetten.


De groep van trainers begon vervolgens de dag met het luisteren naar de interessante adviezen van Laurens van Leeuwen hoe om te gaan met observeren, evalueren van korfbal tijdens wedstrijden en trainingen.

Vervolgens werd het begrip communicatie doorgenomen onder de leiding van Erwin vd Putten. Belangrijk hierbij is welk DISC profiel je bent en op welke manier, door te weten wat voor profielen er in je team kunnen zitten, je het beste kunt communiceren. De trainers werden verdeeld, na eerder deze maand een vragenlijst te hebben ingevuld, in groepjes met hetzelfde profiel. Op die manier kan men zien hoe deze profielen functioneren en reageren. En dit werd getest met het bouwen van bruggen van oude kranten. Een grote verscheidenheid aan functioneren en de bruggen was het resultaat.


Halverwege de dag werd een heerlijke lunch genuttigd van onze sponsor Broodje Ben.


De dag werd hervat met een toelichting van Laurens van Leeuwen op het opzetten van een training. Dit zou later in de praktijk worden gebracht in de hal. Eerst lichtte Arnold Bosman, ondersteund door het bestuur, eea nog toe omtrent omgangsvormen. Hierin wil de club ook vooruitstrevend zijn, dit goed organiseren en aanspreekpunten aanstellen bij moeilijke situaties. Na een korte pauze werden de korfbalschoenen aangetrokken en werden er al korfballend oefenvormen besproken. In dit mooie uurtje konden we toch nog even een glimp opvangen van voormalig wereldspelers zoals Taco B. die hier en daar nog flarden van virtuositeit lieten zien.


De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de inzet!

Tom van Tol namens CTC