Grote enquête over Sportief Park Zuilense Vecht

De handtekeningen voor verdere uitwerking zijn gezet door de wethouders van Utrecht en Stichtse Vecht en nu verder met de ontwikkeling van Sportief Park Zuilense Vecht. 


Door deze vragenlijst in te vullen kunt u meedenken over de nieuwe inrichting van sportparken Daalseweide en Zuilen, dat deze parken zal laten samensmelten tot één groot sportief park: Sportief Park Zuilense Vecht.


Het sportpark is op dit moment een verzameling van verschillende sportverenigingen met hun velden en clubhuizen, gelegen op de grens van Utrecht en Maarssen tussen Zuilen en Op Buuren. Met de herinrichting hopen we dit park te veranderen in een dynamisch park waar je ook naartoe kunt gaan om even lekker in het groen te zitten, buiten te spelen en lekker te sporten of bewegen.


U kunt de vragenlijst anoniem invullen en natuurlijk kunt u contact met ons opnemen voor vragen, suggesties of tips. Hiervoor kunt u mailen naar: info@zuilensevecht.nl

Privacy 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht. Afdeling Onderzoek behandelt al uw gegevens strikt vertrouwelijk en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw opmerkingen in de enquête kunnen integraal overgenomen worden in de rapportage. Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft de afdeling Onderzoek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Utrechtse Privacyverordening na. De gegevens worden verzameld met Enalyzer. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bron: VAR Nieuwsblad