Impressie van de AV van 2 oktober 2023

Omdat bleek dat niet alle (ouders van) leden op de Algemene Vergadering (AV) aanwezig konden zijn 😉, praten we u op deze manier toch even bij.


Aan het begin van de avond werden de ‘vaste’ agendapunten besproken: het verslag van de vorige AV het Jaarverslag (#trots!) en de financiële stukken. OVVO heeft het financieel pittig op dit moment. Daar zijn verschillende, begrijpelijke oorzaken voor te noemen, maar toch… De begroting bleek nog niet helemaal rijp voor besluitvorming, dus dat volgt later. De aanwezige leden hebben vrijwel unaniem met een contributieverhoging ingestemd – meer daarover leest u hier.


Na de pauze presenteerde het bestuur zijn visie op de vereniging. Het bestuur is op cursus geweest, want welwillende amateurs zijn niet in één keer kundige bestuurders… Belangrijkste leerpunt was de focus op de toekomst: als je dáár over vijf jaar wilt zijn, welke beslissingen moet je dan nú nemen? Het bestuur heeft gekozen voor een procesdoelstelling:


‘OVVO: met z’n allen iedere keer een stukje beter…!’

Bestuur OVVO


Om dit handen en voeten te geven, heeft het bestuur 2 initiatieven genomen. Korfbaltechnisch zetten we in op de jeugd beter laten korfballen. En qua vereniging wil het bestuur een bloeiend verenigingsleven stimuleren. Meer daarover hoort u later / merkt u vanzelf…!


Daarna is de Vergadering akkoord gegaan met de voorgestelde actualisatie van onze Statuten. Is best taaie stof, maar dankzij de hulp van Gert Dingemans hebben we binnenkort werkbare Statuten.Over Gert gesproken… die kreeg samen met een ander erelid, Frank Backx, het woord om de aanwezigen een interessant verhaal te vertellen over de geschiedenis van OVVO: prachtig! We zijn immers, zeker in dit jubileumjaar, maar wàt trots op ons verleden. Wat een voorrecht om 2 van zulke iconen actief in onze club te hebben! U leest hier later meer over.


Al met al was het een heel goede avond!


Namens het bestuur,

Johan Dorst

Trotse voorzitter van CKV OVVO