Jan Willem en Ricardo bedankt!

Afgelopen zaterdag werden tijdens een speciaal georganiseerde dag voor 26 trainers twee JC-commissieleden – Jan Willem van Keulen (voorzitter) en Ricardo Brouwer (A-Jeugd) – bedankt voor hun werk in onze Jeugdcommissie.

Beide heren ontvingen, uit handen van Tom van Tol  namens de CTC, een kaaspakket met delicatessen. Tom zal voorlopig de interim functie als voorzitter van de JC vervullen. Het CTC en het bestuur gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter die voor langere termijn wil samenwerken aan de toekomst van onze jeugd!


Het bestuur