Jeugdcommissie bouwt aan het beter laten korfballen van de jeugd

De afgelopen twee jaar hebben Bertina en Mario heel veel werk voor de jeugd verricht. Zij hebben er samen voor gezorgd dat teams ingedeeld werden en zij hebben alle ballen rondom de teams in de lucht weten te houden In de afgelopen maanden heeft Bertina deze flinke kar zelfs in haar eentje getrokken.  Dank voor al het werk dat jullie hebben verzet voor de jeugd van OVVO tot nu toe.  

 

In plaats van de ballen alleen in de lucht te houden hebben we als bestuur de ambitie uitgesproken om de jeugd beter te laten korfballen. Dit in de breedste zin van het woord. Het gaat om korfbalvaardigheden en ook om een plezierig korfbalklimaat in en om het veld.

 

Het is noodzakelijk om de bezetting van de jeugdcommissie uit te breiden om zo deze ambitie waar te kunnen maken. Vanaf woensdag 13 maart hebben we een nieuwe jeugdcommissie die bestaat uit Bertina van der Putten, Margreet Zoutman (voorzitter) en Jeroen van Rhee. De bezetting is verdrievoudigd en voor een goede bezetting zijn we nog op zoek naar 1 of 2 extra leden voor de jeugdcommissie om zo de voorwaarden te kunnen scheppen om de jeugd beter te laten korfballen. Je kan je aanmelden bij Margreet (margreet@zoutstra.nl) als je belangstelling en/of vragen hebt.

 

De jeugdcommissie gaat de ambitie niet alleen waarmaken. Er zijn diverse initiatieven (onder andere trainersbijeenkomsten, individuele trainingen, etc) die opgestart gaan worden om de jeugd (nog) beter te laten korfballen. De jeugdcommissie heeft een sleutelpositie zodat deze initiatieven ook daadwerkelijk in uitgevoerde acties omgezet worden. Voor deze “losse” initiatieven is ook hulp nodig dus … als je een steentje kunt en wilt bijdragen, wacht dan niet tot je gevraagd wordt maar stap op de JC af.

 

De vernieuwde jeugdcommissie is een belangrijke bouwsteen voor OVVO om de ambities waar te maken en dat kunnen we alleen met zijn allen.

 

Jan Willem van Keulen namens de jeugdcommissie en het bestuur OVVO.