Klaverjassen 2023/2024

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen om de winnaar van afgelopen jaar:

Jaap Fokker

Te verslaan.


Dit jaar gaan we kaarten op de volgende vrijdagen:


  • 6 oktober 2023
  • 10 november 2023
  • 22 december 2023 (kerst koppelklaverjassen)
  • 2 februari 2024
  • 8 maart 2024
  • 12 april 2024
  • 7 juni 2024

Inloop vanaf 19.00 uur

Start om 19.30 uur.