Lidmaatschap opzeggen vóór 1 juni

Het einde van het seizoen komt weer dichterbij en komt ook weer het moment dat een lidmaatschap opgezegd kan worden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd.


Is de verlenging niet gewenst, dan vragen we een schriftelijke opzegging uiterlijk 4 weken (uiterlijke opzegdatum donderdag 1 juni) voor het einde van het verenigingsjaar per e-mail naar ledenadministratie@ovvo.nl.