Nieuwe website online!

Een jaar geleden hadden Martin Dirks, Ronald Siebes, Laurens Verkerk en Karin Dalm al het idee, nu is het werkelijkheid: een nieuwe, frisse website; lekker overzichtelijk en vooral ook goed leesbaar op smartphone en tablet. Fantastisch, dank voor al het werk dat verzet is! Bij deze nieuwe website brengen we meteen de AVG onder de aandacht: elke organisatie in Europa die gegevens van mensen verwerkt moet dit vastleggen in een privacyreglement. Hierin staat beschreven waarvoor gegevens en beeldmateriaal kunnen worden gebruikt en aan welke instanties en/of personen wij gegevens van leden verstrekken. Voor het lidmaatschap verstrekken wij gegevens aan de KNKV.


OVVO/De Kroon heeft het inschrijfformulier nu digitaal op de website staan. Dit formulier voldoet aan de AVG en kan digitaal ondertekend worden. 
Wij gingen al zorgvuldig om met persoonsgegevens en beeldmateriaal maar het is goed dat dit nu ook beschreven staat.

Het bestuur