Ook in 2024: Met z’n allen iedere keer een stukje beter…!!!

Namens het bestuur wens ik jou en de jouwe(n) een gelukkig Nieuwjaar! Ook onze mooi club wens ik alle goeds toe! Maar ja, hoe ziet dat eruit voor een vereniging…?!?

 

Tijdens de Algemene Vergadering hebben we gekozen voor het streven ‘Met z’n allen iedere keer een stukje beter…!!!’ Bewust hebben we gekozen voor een procesdoel, dat we handen en voeten geven in 2 doelstellingen: ‘een bloeiend verenigingsleven’ en ‘de jeugd beter laten korfballen’. Welke resultaten daarbij horen? Dat is het mooie… dat blijkt vanzelf!

 

Er worden al mooie resultaten geboekt bij de 1e doelstelling: een bloeiend verenigingsleven. Naast de inmiddels gebruikelijke activiteiten als het klaverjastoernooi en de lekkernijen bij Sinterklaas en Oud en Nieuw worden er ook nieuwe initiatieven genomen. Een groep enthousiastelingen organiseert activiteiten voor jong en oud: een FIFA-toernooi, een Kerstgala en binnenkort een dartstoernooi. Mooi zo, reuring op club! Ook de kantinecommissie laat het aanbod ‘iedere keer een stukje beter’ worden. Naast fruit kunnen we sinds kort ook genieten van een broodje gezond! Iedereen die zich inzet voor een bloeiend verenigingsleven: bedankt!!!

 

Daarnaast hebben we ‘de jeugd beter laten korfballen’ als 2e doel gekozen. Daar zullen we met z’n allen nog tijd en energie in moeten steken, want dat gaat niet vanzelf… Op dit moment bestaat de Jeugdcommissie uit welgeteld 1 lid: Bertina van der Putten. Ze verricht heldendaden door ervoor te zorgen dat onze jeugd traint en (oefen)wedstrijden speelt! Maar toch, die basis is te smal. Daarom willen we daar extra inzet voor vragen. En zeg gerust eens ‘Ja, leuk!’, als je gevraagd wordt…

 

Tot welke resultaten dit gaat leiden? Ook dat blijkt vanzelf. Winnen heeft verschillende gezichten, zoals ook blijkt uit het statement van deze coach: “Winning is being better today, than you were yesterday, every day…!” Dat lijkt me een prachtig voornemen voor onze vereniging! Proost, op een ‘winning’ 2024!

 

Johan Dorst

Trotse voorzitter van C.K.V. OVVO