OVVicier Frank Backx

Gisteren werd bekend dat ‘dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd heeft’ ons erelid en oud bestuurder Frank Backx te ridderen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In het officiële persbericht van de gemeente staat: “Ook plaatselijk heeft hij zich onder andere jarenlang als bestuurslid technische zaken ingezet voor de christelijke korfbalvereniging CKV OVVO in Maarssen.”


Dat is zeker waar, maar met alleen dat ene zinnetje wordt niet duidelijk wàt Frank allemaal voor OVVO heeft gedaan. Van Gert Dingmans ontving ik het volgende:


Frank heeft zich vanaf 1996 een groot aantal jaren met hart en ziel ingezet om OVVO zowel qua spelniveau, organisatorisch en wat betreft accommodatie op een hoger niveau te krijgen. Op zijn initiatief is voor het eerst een meerjarenbeleidsplan (MJBP) opgesteld, dat in 1997 werd goedgekeurd. Hierin werd planmatig toegewerkt naar duidelijke doelen, zoals OVVO op een hoger spelniveau krijgen en de vereniging te laten groeien naar tenminste 400 leden. Ook stond een geheel nieuwe accommodatie met eigen sporthal en kunstgrasvelden op het wensenlijstje.


Frank wist een grote groep mensen vanuit diverse achtergrond te mobiliseren voor zijn lange termijn plan: van OVVO een topvereniging maken: sportief, organisatorisch en qua omvang. Sportief gezien leidde dit tot diverse successen zoals een groot aantal kampioenschappen en verschillende deelnames van jeugdselecties aan nationale kampioenschappen. Ook groeide de jeugdafdeling in de jaren 1998- 2008 sterk met als hoogtepunt 30 jeugdteams in competitieverband. De vereniging groeide in die tijd naar 450 leden.


Na talloze besprekingen met de gemeente Maarssen over de gewenste nieuwe accommodatie gaf de gemeente in 1999 toestemming om – overigens grotendeels voor eigen rekening – een sporthal te bouwen op sportpark Daalseweide. Op 2 november 2000 kon OVVO de eigen sporthal in gebruik nemen! Vier jaar later werd mede op Frank’ s eerdere initiatief de ook onder eigen regie aangelegde kunstgrasvelden naast de sporthal in gebruik genomen.


Frank was in die jaren behalve sporttechnisch verantwoordelijk (bestuurslid Technische Zaken) ook trainer. Hij trainde 2x per week diverse jeugdteams zoals de C1, B1 en A1. Vanwege zijn sportmedische achtergrond heeft Frank de sportmedische begeleiding voor OVVO-spelers opgezet. Behalve een aangesloten sportfysiotherapiepraktijk stond Frank ook altijd zelf klaar voor de eerstelijns blessurebehandeling van OVVO spelers.


Inmiddels was ook de seniorenafdeling aan een sterke opmars bezig en werd in 2007 voor het eerst de hoofdklasse bereikt. In de jaren daarna werd mede op Franks initiatief toegewerkt om OVVO naar het hoogste niveau te krijgen en dat is gelukt! OVVO heeft in die periode wisselend op het hoogste niveau ( 3 jaar in de korfballeague en 5 jaar in de hoofdklasse) gespeeld. Voor zijn vele werk is Frank in 2017 benoemd tot erelid van de vereniging.”


Zijn benoeming tot Officier in de orde van Oranje Nassau is wat het bestuur betreft dan ook dik verdiend en daarom heeft het bestuur deze voordracht formeel ondersteund. We zijn trots en dankbaar voor zijn inzet voor OVVO!


Bestuur CKV OVVO


Johan Dorst – voorzitter