OVVO kamp update

OVVO-kamp komt snel dichterbij! De leiding is druk bezig met de voorbereidingen en tijd om jullie een klein beetje mee te nemen hierin!

Twee extra vragen

We zijn nog nieuwsgierig naar twee extra weetjes over de kampganger:

  • Anno 2023 zijn de eetwensen steeds diverser en we zijn benieuwd of er kampleden voorkeur hebben voor vega/vegan eten of eten wat de pot schaft
  • Mogelijk willen we een activiteit met water gaan doen en om dat te kunnen doen willen we graag inventariseren welke zwemdiploma’s er wel of niet aanwezig zijn.

Jullie zouden ons enorm helpen om ons te voorzien van de gevraagde info.


Heen en terugreis

Elk jaar inventariseren wij welke ouders ons uit de brand willen helpen om iedereen naar en van de kamplocatie te krijgen. Dit jaar gaan we dit iets anders doen dan anders. Dankzijn onze sponsor Wilco de Heus, zijn wij in staat om dit jaar iedereen op een andere manier naar de kamplocatie te krijgen….. namelijk met de BUS!

Alle kinderen die mee gaan op kamp

Tijd om de volledige lijst met kinderen te tonen die mee gaan op kamp in 2023!