OVVO: met z’n allen iedere keer een stukje beter…!

De Algemene Vergadering van CKV OVVO is akkoord gegaan met die visie, die het bestuur presenteerde. De belangrijkste vraag die beantwoord wordt luidt: als je dáár over 5 jaar wilt zijn, welke besluiten moet je dan nú nemen? Het volgende is vastgesteld.


We streven naar de beste versie van OVVO. Als vereniging zijn we goed georganiseerd, groeien in aantal leden, in het niveau van onze teams en kennen een bloeiend verenigingsleven. Ieder lid heeft de kans te groeien en is op zijn / haar eigen manier betrokken. Hierbij spelen ‘presteren’ en ‘plezier’ goed samen.


Betrokkenheid, saamhorigheid en verbinding met elkaar vinden we belangrijk: #OVVOzijnwemetz’nallen…! Zoals iemand zo mooi zei: “Je loopt de kans op vriendschappen voor het leven”. We genieten van mooie herinneringen uit het verleden en tegelijkertijd bouwen we met elkaar níeuwe herinneringen. We zijn trots op onze identiteit, onze eigen hal en ons unieke shirt!

We werken aan een (sport)klimaat, waarin ‘iedere keer een stukje beter’ centraal staat.


In het DNA van ieder OVVO-lid zit het streven naar verbetering: iedere training, ieder feest, iedere wedstrijd, iedere BBQ, iedere AV, iedere livestream, iedere … een stukje beter! Want als je jezelf iedere training 1% procent verbetert en je traint 2 x per week, moet je nagaan wat voor verbetering je dan in een seizoen kunt maken…! En dat geldt voor heel veel onderwerpen! Daarom:OVVO: met z’n allen iedere keer een stukje beter…!

Bestuur OVVO

Dus… heb je ideeën voor hoe iets beter kan, pak het samen met anderen op! Als je daarbij hulp van het bestuur nodig hebt, dan horen we het graag!


Namens het bestuur,

Johan Dorst

Trotse voorzitter van CKV OVVO