OVVO Radio – KAMP 2019 – DAG 4


Bzzzt… kraak … kraak … pfiew … bzzzt … test, test, test … krrrg… 1-2-3 … kraak .. BREAKY BREAKY

YIPPIE YA YEE, YIPPIE YA YO …

THIS IS OVVO RADIO …  !!!

Daar komt ‘ie dan, voor de allerlaatste keer dit jaar, zit u er klaar voor, schreeuw het van de daken, maak het bekend op iedere groepsapp waar u in zit: OVVO RADIO IS BACK IN THE AIR …!!!

#Tsjongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejonge (#janouwetenwehetwel): wat hebben we een SUPER kamp gehad…!!!

Het was een mooie mix van:

het weer (#geendruppelgevallen 😊 #behalvetoenweinMaarssenuitstapten),
een locatie ‘met potentie’ (#hiergaanwenooitmeernaartoe #debeheerderdienaastdelocatiewoont…),
veel spelletjes (#ofhadikdatalgenoemd?), maar ook veel vrije tijd #lekkereenballetjeschietenofzo,
géén ongelukken of narigheid (#behalvedandieeneteek #controleerdekinderenthuisooknogeven?),
ouders die zo aardig zijn om ons te brengen en/of te halen (#echtsuper! #zonderoudersgeenkamp), ons helpen met schoonmaken of aanhangers ter beschikking stellen( #TeusvanBarneveld! #heldvanberoep) en hun kinderen ‘ter beschikking stellen’ #vanhetkamp #gelukkignietvandewetenschap,
flexibele leiding met een variatie aan kwaliteiten (#ditiseengoedstelhoor! #ookzonderleidinggeenkamp)
al die 82 OVVO kinderen (#oftoch83? #ofwashetnou81? #dingetje) die mee gaan en zich van hun beste kant laten zien (#somsookvananderekanten #hoorterbij #kunnenwehebben #zonderOVVOkinderenhelemaalgeenOVVOkamp! Bedankt voor het lenen…!!!

De laatste dag staat traditiegetrouw, naar oud-Hollands gebruik, in het teken van ‘inpakken en wegwezen’. Dus tja, dat hebben we ook gedaan en ook nog in de goede volgorde (#andersomdoenmaaktheternietmakkelijkerop) Helaas zijn we er niet helemaal in geslaagd om àlles in te pakken… er schijnt nog ergens een schoen aan het plafond vastgeplakt te zitten #isechtwaar #tegekvoorwoorden #ditverzinjeniet! Wees gerust, ook die komt alsnog naar Maarssen.

Na het ‘inpakken’ was het tijd voor het onderdeel ‘wegwezen’. De leiding vormde een erehaag voor de kinderen en onder luid gejoel werd ieder kind uitgezwaaid (#datwasleuk #wàteenduffekoppenzeg) En nadat ook iedereen bij OVVO z’n bagage had gevonden (#ofdievaneenander #watmaakthetuit), al het materiaal weer was opgeruimd en er echt geen kind meer te bekennen was, heeft de kampleiding genoten van een heerlijke en gezellige lunch bij ‘Maarssen aan de Kook’ #voorweinig #sluipsponsering #bedanktRikenSandra! #gaatdaaralleneten!!! Echt goed om zo met elkaar dit Piratenavontuur af te sluiten. #enhetbiertjegleedernavierdagendroogstaanooklekkerin

En nu, lieve luisteraars, is het stil in de studio van OVVO Radio, luister maar … Ook voor uw vaste verslaggever ter plekke (#inmiddelsnietmeerterplekke) zit de klus erop. Op één mededeling na: volgend jaar is het kamp van dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei #hoortzeghetvoort #huh? #starthetkampopeendìnsdag…??? #jawantmaandagisKoningsdag

Moe en zéér voldaan switch ik nu voor de laatste keer de microfoon ‘off’ (#datbetekent’uit’ #gaanwenuineensbijdehandlopendoen)… Bedankt voor het luisteren, trouwe luisteraars…!!!

OVVO RADIO IS THE AIR OUT…!!!