OVVO Radio – Toch nog op Kamp(je)…?!?

Bzzzt… kraak … kraak … pfiew … bzzzt … test, test, test … krrrg… 1-2-3 … kraak .. BREAKY BREAKY: 


YIPPIE YA YEE, YIPPIE YA YO … 


THIS IS OVVO RADIO …  !!! 


Welk een genot, wat een plezier en welk een bijdrage aan ons aller welbehagen #welbewàttus #kerstwoord dat de enige echte OVVO Radio weer in de lucht is. Het is mij, lieve luisteraars, een waar genoegen u allemaal om de beeldbuis gekluisterd te zien #hùh? #hetwastochrádio? #laatmaar


Het is voor uw vast verslaggever ter plekke een onuitsprekelijke vreugde boodschapper te mogen zijn van ene blijde tijding! #nogmeerkerstwoorden #nugraagweernaar2020. Ik heb namelijk gróót nieuws voor u. Ja inderdaad, houdt #metdeetee u vast aan de lucht, fasten your seetbelts, ga er maar eens even goed voor zitten #inuwenseetbelts: er is nieuws over OVVO Kamp!!! Dus kijk even goed om u heen, localiseer uw locatie, zodat u later de vraag kunt beantwoorden, die on-ver-mijdelijk n.a.v. deze uitzending zal worden gesteld: “Waar was u, toen u het hoorde…?!?”


U vraagt zich nu natuurlijk af hoe uw vaste verslaggever ter plekke er in geslaagd is dit nieuws te weten te komen. Nou, heel eenvoudig! Er blijkt in Instagram een detour te zijn naar TikTok, die een gateway opent om via een Facebook account op Twitter Whatsapp te hacken. #’tisnietwaar #echtwel! #hóedan? #zegikniet En via deze weg ben ik erin geslaagd om deze week in de groupsapp #hetis’groepsapp’niet’groupsapp’ #nouèn? van de Kampleiding te penetreren #moetdatwoordnouecht? #waaromniet? #waaromwel? En daar werd mij het volgende duidelijk… #tromgeroffel 


Het is nog maar een idee, eigenlijk niet meer dan dat, er is verder ook nog niets over bekend, dus heel veel weten doen we niet, maar: er zijn plannen om van vrijdagavond 30 oktober t/m zaterdagavond 31 oktober een Kamp te organiseren!!! Nou ja, een ‘Kamp’… Het is meer een ‘Kampje’, een miniKamp, zo’n lief klein schattig knuffelKampje, een puppyKamp, zo’n voor-je-het-weet-is-het-al-weer-voorbij-Kamp, een 24hourKamp. Maar toch: een Kamp! #maakdieseetbeltsmaarweerlos #ditwathet #padumtssss 


Nogmaals: veel verder dan dit idee is de Kampleiding nog niet. Hoe, wat, waar, voor wie, hoe, waar, welk thema, welke leiding, wat, waar, waarom, welke uitwerking… verzin het maar: het is allemaal nog niet bekend. Maar toch: gelieve in uw planning, wanneer u plannen maakt of wanneer u iets wilt gaan plannen er ernstig rekening mee dat het zeer goed mogelijk is dat er wellicht misschien eventueel zo-goed-als-zeker een Kampje wordt georganiseerd.


Zó hé, poeh poeh, nou nou, tsjonge jonge, het is me wat, daar moet u zeker even van bijkomen… Dat verwachtte ik al. Daar geef ik u graag alle ruimte voor, door deze uitzending nu al te beëindigen. Maar we blijven in de lucht! Dus blijf afgestemd op de enige echte OVVO Radio, de enige nieuwszender die al uw nieuws en bij voorkeur fakenews betrouwbaar brengt. OVVO Radio comes back in the air!!! #OVVORadioout