Protocol corona

PROTOCOL

Veilig verantwoord korfballen A t/m F tijdens corona

Dit protocol gaat op maandag 11 mei 2020 van start en is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Uitgangspunt is daarbij telkens dat bestuur en JC uitgaan van de regels zoals gesteld door het kabinet en vertaald zijn naar het korfballen door NOC/NSF en de KNKV. Dit betekent dat we op dit moment herstarten met de A-F jeugd, en dat alleen deze spelers alsmede de trainers en vrijwilligers/toezichthouders, het Sportpark mogen betreden. Dus begeleiders, vrienden of andere liefhebbers van OVVO zijn (nog) niet welkom. En… trainen mag, maar is geen verplichting als ouders/spelers dat niet wensen.


Update na persconferentie 6 mei 2020

Tijdens deze persconferentie bleek dat vanaf 11 mei iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten mag sporten en bewegen op 1,5 meter. Daarom kon dit protocol nog eenvoudig aangepast worden naar alle A-spelers, dus ook vanaf 19 jaar. Voor de Senioren en het G-team nog heel even geduld. We gaan ervaren hoe dit protocol gaat lopen, alvorens we de rest van de trainingen mogelijk opstarten. Wordt zo snel mogelijk vervolgd!


Coronacoördinator

Onze coronacoördinator is Karin Dalm; voor dringende vragen is zij via (bij voorkeur WhatsApp) bereikbaar op 06-22850808


Aandachtspunten voor trainers 

 • Je wordt 15 minuten voor aanvang van de training op het veld verwacht; 
 • Alle jeugdspelers van 13 jaar en ouder wachten met 1,5 meter afstand op het grasveld tegenover de fietsenstalling tot ze door de trainer opgehaald worden;
 • Het sportmateriaal wordt aangegeven vanuit de nieuwe materiaalcontainer door de coördinator van het materiaalhok; 
 • De palen kunnen door de spelers worden aangepakt en op het veld klaargezet worden. 
 • Na de training breng je het materiaal weer terug naar het materiaalhok en gooi je de gebruikte ballen op de aangegeven plek. Als de trainer na jou dezelfde (hoogte) palen gebruikt, dan zorg je er zelf voor dat de palen gedesinfecteerd worden. Dit mogen de spelers niet doen; 
 • Spelers mogen tijdens de training niet buiten het kunstgrasveld komen;  
 • De spelers moeten na afloop van de training direct het terrein verlaten. Ze mogen niet over het terrein gaan zwerven. Herinner daar de spelers aan; 
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen elkaar aanraken, iedereen van 13 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand bewaren; 
 • Zelf houd je dus 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en van andere trainers. 
 • Blijf thuis en regel vervanging als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

Trainen D, E en F  

 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan; 
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Trainen A, B en C

 • De spelers dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de jongeren en elkaar.

Aandachtspunten voor spelers

 • Kom alleen naar het Sportpark als je training hebt; je komt binnen via de gebruikelijke ingang en houd zoveel mogelijk rechts; 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het Sportpark;
 • Kinderen t/m 12 jaar lopen direct door naar het veld; 
 • Als je 13 of ouder bent moet je 1,5 meter afstand houden van iedereen op het veld; 
 • Je (13+) wacht daarom op de trainers op het grasveld tegenover de fietsenstalling. Daar is genoeg ruimte om voldoende afstand te houden; 
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit; 
 • Gebruik alleen je eigen sportkleding. Kleed je thuis om want de kleedkamers zijn gesloten; 
 • Schud geen handen, geef geen high-fives; 
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar de WC. De OVVO-hal incl. toiletten is dicht. Dit doen we ook in verband met de hygiënerichtlijnen waar de BSO (Sportwijzer) zich aan moet houden;
 • Was voorafgaand aan de training thuis je handen;
 • Desinfecteer je handen bij de ingang van het kunstgrasveld en als je het veld verlaat; 
 • Verlaat direct na het sporten het kunstgrasveld en het sportterrein; houd weer zoveel mogelijk rechts;
 • Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers en de trainers op. Als je je hieraan niet houdt, dan volgt een waarschuwing. Is een volgende waarschuwing nodig, dan verzoeken we je het terrein te verlaten;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); 
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid. 

Aandachtspunten voor ouders 

 • Laat je kind zoveel mogelijk alleen naar OVVO komen; 
 • Indien je kind gebracht moet worden, breng hem of haar dan zoveel mogelijk op eigen gelegenheid;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot het sportterrein, behalve als je als vrijwilliger/toezichthouder ingeroosterd bent. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training; 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. Je kind mag niet eerder het terrein op en wordt vanaf het parkeerterrein toegelaten door een van de vrijwilligers, herkenbaar aan het gele hesje;
 • Je kind komt binnen en vertrekt via de gebruikelijke ingang – vraag je kind zoveel mogelijk rechts te houden; 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers en vrijwilligers; 
 • Haal direct na de training je kind op bij de parkeerplaats. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is; 

Aandachtspunten voor toezichthouders/vrijwilligers Sportpark

 • Voor de herkenbaarheid trek je een (geel) hesje aan. Graag zelf meebrengen; 
 • Ouders/begeleiders mogen het terrein niet op en wachten op het parkeerterrein; 
 • Zorg ervoor dat ouders en fietsers onderling op 1,5 meter afstand van elkaar blijven;
 • Iedereen houdt zoveel mogelijk rechts bij het in- en uitgaan;
 • Zie erop toe dat 13+ onderling 1,5 meter afstand houdt. Zij stellen zich voor de training op het grasveld tegenover de fietsenstalling op. De trainer haalt ze daar op. Alle jeugd t/m 12 jaar loopt direct door naar het veld;
 • Zelf moet je ook van alle spelers en volwassenen 1,5 meter afstand houden; 
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen elkaar aanraken;
 • 10 minuten voor aanvang van de training mag het hek open en kunnen de spelers naar binnen; 
 • Desinfectie van handen bij het betreden en verlaten van het kunstgrasveld;
 • Spelers moeten binnen 10 minuten na de training het Sportpark verlaten. 
 • Regel het verkeer bij de fietsenstalling;  

Aandachtspunten voor toezichthouder(s) materiaalhok

 • Voor de herkenbaarheid trek je een (geel) hesje aan. Graag zelf meebrengen;
 • Al het materiaal en ballen zijn schoon bij aanvang 1e training; 
 • Maximaal 2 personen tegelijk in materiaalhok;
 • Je geeft het materiaal vanuit het nieuwe materiaalhok over het hek aan de trainers/spelers aan; 
 • Maak het teruggebrachte materiaal schoon; 
 • Check de handzeep/desinfecteermiddel regelmatig. In het materiaalhok staat voorraad;
 • Graag checken wie de sleutel heeft in geval van EHBO/AED; 
 • Sleutel mag eventueel WC in geval van ‘hoge nood’, maar dan moet de toilet wel weer goed gedesinfecteerd worden.

Overzicht vrijwilligers komt morgen (8 mei) op de website.

Klik hier voor het trainingschema.