Routekaart naar volgend seizoen OVVO jeugdkorfbal

De versoepelingen zijn ingezet en wij hebben goede hoop dat er na de zomervakantie weer gewoon competitie gespeeld kan gaan worden.  Hierbij dan ook de op dit moment bekende informatie met het oog op het komende seizoen.


Vanuit de jeugdcommissie zijn de voorbereidingen hiervoor al een tijdje in volle gang en we zijn bezig met het vinden van trainers en het kijken naar de teamindelingen voor komend seizoen in overleg met zowel de huidige als toekomstige trainers (voor zover bekend).


Trainen  o.b.v. categorie vanaf 31 mei

De start van een nieuw seizoen betekent ook dat een groot aantal kinderen van jeugdcategorie gaat wijzigen. Voor de huidige E-spelers betekent dit bijvoorbeeld ook dat ze komend seizoen in 2 vakken gaan korfballen en voor de huidige D-spelers gaat de korf een halve meter omhoog.  Voor de A spelers die volgend jaar naar de senioren gaan en in aanmerking komen voor de selectie geldt het volgende De spelers die in aanmerking komen voor de selectie worden toegevoegd aan de WA groep voor de selectie, alle informatie die nodig is ontvangt men via deze groep.


Vanaf maandag 31 mei gaan alle spelers alvast 1x per week gedurende 1,5u in de nieuwe categorie trainen en zijn de trainingstijden ook net weer even anders omdat de categorieën weer tegelijk gaan trainen.  We hebben er voor gekozen om iedereen tegelijk te laten trainen omdat op dit moment nog niet bekend is wie in welk team zal komen te zitten. De 2e training komt de eerste 2 weken te vervallen.


Ter voorkoming van misverstanden: De trainingen vanaf 31 mei zijn echt om te wennen aan hogere korven, grotere ballen, andere trainers, andere spelers.  De trainingen zijn dus GEEN selectietrainingen. Er kan dus gewoon lekker getraind worden door iedereen.
De training kan een ieder wel gebruiken om aan elkaar te wennen zodat je bij de selectiegedeeltes al een beetje aan elkaar bent gewend.


Het trainingsschema vanaf 31 mei ziet er als volgt uit:

Dinsdag:

17.45 – 19.15: D-jeugd

19.30 – 21.00: A-jeugd


Donderdag

17. 45 – 19.15: C-jeugd

19.15 – 20.45:  B-jeugd


Vrijdag 

17.00 – 18.00 F-jeugd

18.00 – 19.00 E-jeugd 


Voor de A3, B4 en C3 betekent dit dus een wijziging van de trainingsdag t.ov. huidige trainingsdagen, evenals voor de E spelers die overgaan naar de D.

De indeling in categorieën is op leeftijd ingedeeld en peildatum is altijd 1 januari.

Geboren in .Indeling categorie
2002 of eerdersenioren
2003, 2004 of 2005A-jeugd
2006 of 2007B-Jeugd
2008 of 2009C-jeugd
2010 of 2011D-jeugd
2012 of 2013E-jeugd
2014 of 2015F-jeugd
2016 of laterKangoeroe

Op basis van bovenstaande indeling zullen we op basis van de laatst bekende informatie nog een indeling gemaakt wie wanneer verwacht wordt op de trainingen vanaf 31 mei. Deze informatie wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst maar op basis van geboortejaar kun je zelf ook alvast bepalen wanneer je waar verwacht wordt. : .


De laatste trainingen van dit seizoen zijn in week van 28 juni conform het trainingsschema dat geldt per 31 mei zoals hierboven opgenomen.


De trainingen in deze laatste week zullen al op basis van de (voorlopige) nieuwe teamindeling plaatsvinden en veelal gegeven worden door de nieuwe trainer(s).

Oefen-/selectiewedstrijden

In de week van 14 juni en 21 juni zullen op de trainingsavond onderlinge oefenwedstrijden gehouden worden. Na de eerste ronde oefenwedstrijden zal er een eerste grove indeling gemaakt worden en deze zal gebruikt worden voor nog meer onderlinge partijen en de oefenwedstrijden in de week van 21 juni.


Op zaterdag 26 juni staan er ook  oefenwedstrijden tegen Synergo gepland. We gaan er op dit moment vanuit dat deze door zullen kunnen gaan.  De JC zal in overleg met de trainers een indeling maken voor deze oefenwedstrijden.  Voor de exacte tijden van deze oefenwedstrijden  wordt verwezen naar https://www.ovvo.nl/competitie/oefenwedstrijden. Binnenkort is hier de actuele (voorlopige) informatie te vinden.


Ook de volgende data kunnen vast genoteerd worden voor oefenwedstrijden met het oog op de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen:

 • Zaterdag 28 augustus
 • Zaterdag 4 september

De exacte tijden zijn nog niet bekend maar de D, E, F zullen zeer waarschijnlijk in de ochtend korfballen, en de A, B en C in de middag. Details volgen nog en zijn te vinden op dezelfde website als voor de oefenwedstrijden van 26 juni.

Bekendmaking VOORLOPIGE teamindeling

De JC is voornemens om de voorlopige teamindeling op uiterlijk maandag 28 juni bekend te gaan maken via de website. Aangezien het een heel raar seizoen is geweest, zal dit mogelijk nog een indeling zijn waarbij de status voorlopig ook echt een voorlopige status is. Mogelijk zullen de oefenwedstrijden van eind augustus en begin september nog gebruikt worden voor een aantal definitieve keuzes.


We hebben er ondanks het rare seizoen voor gekozen om nu wel een voorlopige teamindeling te maken omdat het voor het wedstrijdritme (of het gebrek) eraan niet veel uitmaakt qua timing van de selectie terwijl conditie nu waarschijnlijk beter op peil is omdat we lekker hebben doorgetraind en korfbalactiviteiten hebben gedaan met zijn allen.

Start trainingen augustus

Na een welverdiende vakantie voor zowel trainers als spelers zal er in augustus weer gestart gaan worden met de trainingen. De definitieve startdata zullen nog bekend gemaakt worden maar de voorlopige planning ziet er als volgt uit.


De (voorlopige) A1, B1, C1 en D1 starten in de week van 16 augustus met trainen en alle overige teams starten in de week van 23 augustus weer met trainen zodat iedereen in ieder geval heeft kunnen trainen voordat de eerste oefenwedstrijden plaatsvinden.


De exacte trainingstijden volgen zo snel mogelijk.

Samenvattend resulteert het bovenstaande in de volgende routekaart

 • Week 31 mei: start trainingen obv nieuwe categorie indeling
 • Week 14 juni: onderlinge oefenwedstrijden
 • Week 21 juni: onderlinge oefenwedstrijden
 • Zat 26 juni: oefenwedstrijden tegen Synergo bij OVVO
 • Woe 30 juni: bekendmaking voorlopige teamindelingen
 • Week 16 aug: start trainingen A1, B1, C1, D1
 • week 23 aug: start trainingen alle overige teams
 • Zat 28 aug: oefenwedstrijden
 • Zat 4 sept: oefenwedstrijden
 • Zat 11 sept:  start competitie