Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 2 oktober 2023 staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gepland, noteer deze datum alvast in je agenda.

De vergadering kent een ‘vrijwillig verplicht’ karakter oftewel: je aanwezigheid is zeer gewenst! 

De aanvang is 19:30 uur, binnenloop vanaf 19:00 uur. Uiterlijk één week van tevoren ontvangen alle leden via e-mail en op de website de benodigde informatie, o.a. de agenda, de jaarcijfers, notulen van de vorige ALV etc. Als hier reacties op zijn, of als je een bespreekpunt op de agenda gezet wil hebben, stuur deze dan in de week voorafgaand aan de ALV t.a.v. bestuur naar onderstaand e-mailadres. 

Ook graag afmelden als je niet aanwezig kunt zijn. Je bericht kun je sturen aan: bestuurssecretariaatovvo@gmail.com.

Namens Bestuur OVVO
Monique van der Kruit