Uitnodiging AV – 3 juni 2024

Geachte (ouders van) leden van C.K.V. OVVO,


Graag nodigt het bestuur de (ouders van) leden van C.K.V. OVVO uit voor de Algemene Voorjaarsvergadering op maandagavond 3 juni a.s. vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) in de kantine. 


De agenda voor deze avond:

1. Opening en welkom

2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen notulen AV 2 oktober 2023 en BAV 27 november 2023 – zie bijlage.

4. Aftreden Henk Fokker en Johan Dorst

5. Aantreden nieuwe voorzitter Jan Willem van Keulen

6. Presentaties commissies –(elke commissie bespreekt wat de plannen zijn voor aankomend jaar).

7. Begroting 2024-2025 – zie bijlage, toelichting wordt gegeven door penningmeester. 

8. STAVAZA ‘Jeugd beter later korfballen’

9. Rondvraag

10. Sluiting


Namens het bestuur,

Monique van Lente – secretaris