Update CTC: de ontwikkeling van onze jeugd

In onze laatste ledenvergadering is er gevraagd om frequenter de club en leden een update te geven over wat er exact achter de schermen van OVVO gebeurt op het gebied van de Centrale Technische Commissie (CTC). Hier willen we vandaag een start mee maken en vanaf nu ook periodiek alle leden meenemen in de ontwikkeling die we doormaken als club.

We hebben het in de afgelopen tijd al vaker gelezen in diverse artikelen op onze website; met onze jeugd gaat het ontzettend goed! Het ledenaantal is fors gegroeid en hier kunnen we als vereniging alleen maar blij mee en trots op zijn. Daarbij hoort een groot compliment aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken om onze jeugdleden met zoveel plezier onbezorgd te laten sporten!

Vanuit de CTC is er de laatste periode vooral gefocust op de jeugd en hoe de commissie structureel kan bijdragen aan nog meer spelplezier én de ontwikkeling van al ons jeugdig talent.

Daarbij zijn twee belangrijke speerpunten centraal gesteld:

1. Het intensief begeleiden van trainers. We willen alle jeugdspelers natuurlijk zo goed mogelijk opleiden en daar hoort ook een goed opleidingstraject bij voor de trainer/coach. Tom van Tol is samen met Arnold Bosman een trial gestart, waarin de trainers van de C-jeugd tijdens trainingen en wedstrijden direct begeleid worden. Deze begeleiding willen we ook gaan bieden in de andere leeftijdsgroepen; momenteel werken we er hard aan om dit mogelijk te gaan maken in de toekomst.

2. Extra trainingsfaciliteiten voor de jeugd. Een aantal weken geleden, was de allereerste extra training voor de C-jeugd en B3 onder leiding van huidige en oud-OVVO 1 spelers. Wat een geweldige opkomst, de foto’s straalden het enthousiasme uit. De CTC wil dit in de toekomst door gaan zetten, zodat de jeugd structureel een extra trainingsmogelijkheid aangeboden wordt. En de intentie is er absoluut om dit ook verder door te gaan trekken naar de A- en B-jeugd.


Bovenstaande ontwikkelingen zijn al goed zichtbaar en zijn positief ontvangen door zowel leden, als ouders van spelende leden. Richting het einde van het seizoen hopen we weer stappen te hebben gemaakt. Zodra er ontwikkelingen zijn die de moeite waard zijn om te noemen, dan doen wij als CTC natuurlijk weer een update.

Oproep

Als laatste een oproep: een mooie vereniging als de onze kan niet zonder vrijwilligers. We zijn ontzettend dankbaar voor de vrijwilligers die zich al inzetten, maar we kunnen echt nog steeds extra handen gebruiken. Wil jij helpen bij de verdere ontwikkeling van onze club, op welke manier dan ook, meld je dan gerust bij jouw trainer (of de trainer van uw kind), die vervolgens contact opneemt met jeugdcommissie of  bestuur.

Tot snel!

CTC