Update Lichtpuntjes

Donderdagavond heeft het bestuur, samen met Tom van Tol namens CTC/JC, online vergaderd over de mogelijkheden om de trainingen voor onze jongste jeugd tot 12 jaar en onze jeugd van 12-18 jaar op 1,5 meter op te starten.

Los van het praktische feit dat alle uitgeleende korfbalpalen weer terug gebracht moeten worden, gaan we eerst starten met een inventarisatie onder de trainers van de D-E-F jeugd. We vinden het belangrijk hoe zij cq hun ouders hier tegenaan kijken. Dit weekend kunnen zij een mail vanuit de JC verwachten. Graag het verzoek om daar uiterlijk woensdag 29 april op te reageren via jc@ovvo.nl. Voor wat betreft de B- en C-jeugd wordt er snel met een aantal trainers telefonisch contact gezocht. Ondertussen wachten we het beleid van gemeente Stichtse Vecht af; deze volgt begin volgende week. Er wordt nog niets opgestart qua trainingen of alternatieven hiervoor vóór maandag 11 mei, het moment dat de basisscholen weer beginnen. Nog even geduld dus. We willen het goed doen en stap voor stap, dank voor uw en jouw begrip.


Het bestuur