Update nieuwsbrief komend seizoen

Na publicatie vorige week van de nieuwsbrief hierbij nog een kleine update in de startdatum van de trainingen, de trainingstijden en daarnaast nog wat meer informatie voor de oefenwedstrijden die ook selectiewedstrijden zullen zijn.

Selectie A1/A2 start op 11 augustus

De A1/A2 selectie start in de week van 10 augustus in plaats van 17 augustus. Kortom een weekje eerder als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit betekent concreet dat er op dinsdag 11 en donderdag 13 augustus getraind wordt.  De eerste oefenwedstrijd staat voor zaterdag 22 augustus.

Selectiewedstrijden

Zoals bij de publicatie van de voorlopige teamindeling al aangegeven moeten er voor de A1/A2, B1, C1 en D1 nog een aantal keuzes gemaakt worden. De oefenwedstrijden van 22 en 29 augustus zullen hiervoor gebruikt gaan worden. Voor de A1/A2 en de B1 betekent dit dat degenen die in de voorlopige teamindeling bij de A1/A2 resp. B1 vermeld staan verwacht worden tijdens de trainingen en de oefenwedstrijden voor die teams.


Degenen die nog in aanmerking komen voor de laatste plekken in de C1 en D1 zullen individueel geïnformeerd worden dat  zij op de trainingen en oefenwedstrijden voor de C1 resp D1 verwacht worden vanaf 18 augustus.

Wijzigingen in trainingstijden

Er zijn nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het trainingsschema ten opzichten van de eerder gepubliceerde versie. De wijzigingen staan in blauw weergegeven.

Corona en vervoer naar (oefen)wedstrijden

Aan afgelopen seizoen kwam door Corona een onverwachts snel einde. Nu we bijna weer kunnen starten met het nieuwe seizoen hebben we nog steeds te maken met Corona en worden alle ontwikkelingen goed in de gaten gehouden en zal er nog aparte communicatie komen over de maatregelen die van toepassing zullen zijn voor het korfballen..  Een van de dingen waar we bijvoorbeeld rekening mee moeten gaan houden voor komend seizoen betreft het vervoer naar (oefen)wedstrijden. We zijn gewend om rijschema’s te maken en met elkaar naar wedstrijden toe te rijden. Dat is nog steeds de bedoeling maar het KNKV/NOCNSF raden wel aan om voor iedereen van 13 jaar en ouder die niet tot hetzelfde huishouden behoren om mondkapjes te dragen in de auto op weg naar een wedstrijd. Dit hoeft gelukkig niet tijdens een korfbalwedstrijd maar houd er vast rekening mee dat OVVO deze aanbeveling gaat overnemen. Wil je geen mondkapje dragen in een auto dan is het vast handig om tijdig zelf vervoer naar een oefenwedstrijd te regelen.  Nadere informatie volgt in ieder geval nog.