Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft maandag 16 november jl. online vergaderd en diverse onderwerpen passeerden de revue. Wat super, de initiatieven die de JC neemt om na een interne zaterdagcompetitie opnieuw iets te organiseren: dit keer een 2 tegen 2-challenge op 28 november. Ook de trainingen lopen, ondanks dat alles nog steeds anders is, toch lekker door. Wat fijn, al die positieve acties zoals de kaartjesoproep voor ons G-team (al gestuurd?), de sponsoracties zoals de Grote Clubactie (wauw Sanne en Pepijn uit de D1!!) en de Decembermaandactie (al besteld?) én er komt nog iets (leuks) vanuit het bestuur aan; houd de OVVO-site in de gaten!


De terrasoverkapping is helemaal klaar, incl. ramen in de zijpanelen, zodat we meer ruimte voor de anderhalve meter hebben als de competitie weer van start kan. De KNKV heeft het over niet eerder dan het weekend van 5/6 december; we houden de berichten nauwlettend in de gaten.

Welke koers gaan we met OVVO varen?


Tijdens de ALV hebben de 40 aanwezige leden met elkaar gebrainstormd en ideeën geopperd om van OVVO een nóg betere vereniging te maken. Een overzicht daarvan vind je hier: https://www.ovvo.nl/nieuws/wie-heeft-er-nog-meer-goede-ideeen-ovvo/


Nog een goed idee of steun je een idee? Laat het uiterlijk half december weten! Daarna bepalen we de koers die we met OVVO gaan varen, dus jouw en uw mening is belangrijk!


#OVVOzijnwemetz’nallen