Van de penningmeester: inning contributieverhoging

Zoals in onze meest recente Algemene Vergadering  is besloten, is een contributieverhoging onvermijdelijk gebleken. Deze verhoging is ingegaan per 1 november 2023.

Voor dié leden die per maand of per kwartaal betalen, zal deze verhoging (over november en december 2023) bij de contributiebetaling van januari 2024 aanvullend worden geïncasseerd/in rekening worden gebracht. In de praktijk zal deze aanvulling éénmalig neerkomen op maximaal enkele euro’s per lid. Het exacte bedrag is terug te zien op de specificatie die per mail wordt verzonden.


Voor de jaarbetalers ziet het er iets anders uit: hiervoor zal de verhoging (over november 2023 tot en met juni 2024) éénmalig aanvullend worden geïncasseerd/in rekening worden gebracht. Omdat het hier om totaal 8 maanden gaat, zal het bedrag derhalve ook groter zijn. Uiteraard ook hierover een specificatie in je mailbox.


Namens het bestuur,
Jaap van Bruggen/penningmeester