Van de voorzitter; zijn we OVVO met z’n allen…?!?

Beste leden van OVVO,

‘#OVVOzijnwemetz’nallen…!!!’Toch…?!? We vinden het belangrijk dat iedereen die wil, bij OVVO kan meedoen. Zonder de inzet van ons allen stelt OVVO weinig voor. 


Zo hebben we leden die competitief willen korfballen en leden die kiezen voor recreatief. Een belangrijk deel van OVVO zijn de leden van het G-team. Het G-team, met de ‘G’ van ‘Genieten‘. Mensen met een net iets grotere verstandelijke beperking dan de meesten van ons. Ze horen net zo goed bij de vereniging als ieder ander lid. En ze hebben trainers nodig! 


Zoals het er nu naar uitziet, zijn er na de zomervakantie namelijk te weinig trainers. Daarom deze oproep: wie wil één keer in de 2 á 3 weken op woensdagavond tussen 19 en 20 uur helpen deze groep trainen te geven? Korfbalverstand is niet nodig, enthousiasme wel!


Als deze oproep te weinig respons oplevert, betekent het, dat ons G-team ophoudt te bestaan. Dat zouden we van een jeugdteam nóóit accepteren. Het zou wat mij betreft een gróte nederlaag voor OVVO, dus voor ons allen, zijn.


Dus meld je aan via bestuur@ovvo.nl en maak ‘#OVVOzijnwemetz’nallen…!!!’ waar!!!


Namens het bestuur,


Johan Dorst


Voorzitter C.K.V. OVVO te Maarssen