Versterking in het bestuur

Het bestuur is blij om u te melden dat Monique van Lente met plezier binnen het bestuur de functie van secretaris op zich wil nemen. Fijn als mensen ‘ja’ zeggen! #datzoudenmeermensenmoetendoen.

Monique van Lente

Monique loopt al jaren rond bij OVVO. Het is ook mooi als jonge mensen in het bestuur zitten.

Conform Artikel 21 lid 2 van de Statuten stelt het bestuur Monique als kandidaat voor de functie van secretaris. Wanneer zich binnen vier weken geen tegenkandidaat heeft gemeld, wordt Monique geacht te zijn gekozen.


Het bestuur


#OVVOzijnwemetz’nallen