VERVOLG PLANNEN ZUILENSE VECHT: SPORTPARK EN NIEUWBOUW

De gemeente Utrecht en Stichtse Vecht werken samen aan de ontwikkeling van Zuilense Vecht.
Op deze plek komen woningen en een nieuw sportpark. De plannen staan in het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) en in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

Hoe zien de plannen eruit?
In het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) staan de eisen waaraan het ontwerp voor de (openbare) buitenruimte van het Sportief Park, moet voldoen. Dit Sportief Park ligt in beide gemeentes.

In de Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE’s) staan de ruimtelijke en functionele eisen voor de woonbuurten in Utrecht en Stichtse Vecht. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan, er wordt daarom een nieuw bestemmingsplan gemaakt.


Klik hier voor de IPvE/FO.
Klik hier voor het SPvE’s.