Voorzitterschap vacant

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft onze voorzitter José Lemmers haar functie helaas per direct moeten neerleggen. Het bestuur gaat zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe kandidaat en heeft Gert Dingemans (oud-voorzitter) en Joeke van der Mei (oud-penningmeester) bereid gevonden om het huidige bestuur voorlopig als adviseurs te ondersteunen.


Totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is, zal Anneke Pastoor (bestuurslid PR & Communicatie) waarnemend voorzitter zijn. Natuurlijk zijn de andere bestuursleden – Joep Backx, Rob de Bie en Karin Dalm – ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.


Het bestuur
bestuur@ovvo.nl