Wie heeft er nog meer goede ideeën?! #OVVO

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben de aanwezige leden met elkaar gebrainstormd en zo ideeën geopperd om van OVVO een nóg betere vereniging te maken. Het bestuur streeft namelijk naar de best mogelijke versie van OVVO, die we met elkaar kunnen realiseren. Inderdaad, mét elkaar, want ja echt: #OVVOzijnwemetz’nallen!


Er stonden vier vragen centraal:

  1. Hoe kunnen we nog meer plezier maken?
    Je bent lid van OVVO voor je plezier. En voor de duidelijkheid: we zijn een gezellige vereniging! Kunnen we nog meer plezier maken? #hóedan? Je vindt de ideeën van de ALV hier.
  • Hoe krijgen we de begroting sluitend?
    De financiële positie van OVVO kan beter. Er is dit jaar een begroting vastgesteld met een tekort van 10.000 euro. En de coronacrisis helpt ook niet echt, integendeel… #kantinedicht.

     Wat kunnen we doen om weer een sluitende begroting te krijgen? En besteden we de middelen aan de juiste doelen? Je vindt de ideeën van de ALV hier.
  • Hoe komen we aan vrijwilligers om taken op te pakken? #OVVOzijnwemetz’nallen Toch horen we veel vaker ‘nee’ dan ‘ja’ wanneer leden of ouders van leden gevraagd wordt iets op te pakken. Een steeds kleiner groepje leden dragen de vereniging. We dreigen door de ondergrens heen te zakken. Hoe zorgen we ervoor dat leden weer mee willen doen? Je vindt de ideeën van de ALV hier.

Zoals je kunt lezen zijn er al veel goede ideeën opgehaald! Heb jij nog andere goede ideeën? Of vind je al ingebrachte ideeën zó goed, dat je je steun wil laten merken? Laat het weten, zodat jouw ideeën meegenomen worden bij de uitwerking. Want, we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: #OVVOzijnwemetz’nallen!

Het bestuur