Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

CKV OVVO Maarssen wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat wij er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Dit ongewenste gedrag komt helaas in de hele breedte van de samenleving voor en kan dus ook binnen onze vereniging voor komen.


Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het beste zou zijn, dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook, kunnen reden zijn dat je er niets van zegt en er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die onbevooroordeeld naar jouw verhaal luistert en meedenkt over eventuele vervolgstappen die je zou kunnen nemen. Dit heet binnen de sport een ‘Vertrouwenscontactpersoon’ (VCP). 


De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. Een gesprek met de VCP is altijd vertrouwelijk. Er wordt wel van elk gesprek een melding gedaan naar het bestuur, omdat het bestuur eindverantwoordelijkheid heeft in het handhaven van de huisregels en gedragscodes en ook evt. tot maatregelen/sancties kan besluiten. Dit verslag naar het bestuur is in principe anoniem, tenzij het om strafbare feiten gaat. Daarnaast kan degene die het gesprek aanvraagt uiteraard zélf ook altijd aangeven dat het verslag niet-anoniem hoeft te worden opgesteld.


Karin Dalm en Judith Goedegebuure zijn bereid gevonden om de taak van VCP op zich te nemen en hebben hiervoor een trainen gevolgd bij het NOC*NSF. Hier stellen zij zich kort voor.


Mocht je dus als speler, ouder, vrijwilliger of gast binnen onze vereniging last hebt van of vragen hebben over ongewenst gedrag en daarover willen praten, aarzel dan niet en spreek ons aan of stuur een berichtje met je naam en telefoonnummer naar karindalm@gmail.com / 06 22 85 08 08 of judith.goedegebuure@hetnet.nl / 06 42 68 00 22 dan nemen zij z.s.m. contact met je op om een gesprek te plannen.


Voor het volledige protocol en de werkwijze van de VCP klik hier


En onze huisregels en gedragscodes vind je hier